Produkter

Økologisk kød af høj kvalitet tilbydes af Pers Griseri.

Når jeg er hjemme er der åbent i stalddørssalget på gården.

 

GRISEKØD

FJERKRÆ

PÅLÆG

 

Fakta om økologisk kød.

Økologisk produktion bygger på idéen om at tænke på fremtiden og om at opretholde de naturlige balancer, både i vores omgivelser og i os selv.

I økologisk produktion gælder forsigtighedsprincippet. Hvis man er i tvivl om effekten at et stof, må det ikke anvendes. Selv om myndighederne tillader brugen af visse stoffer i det konventionelle landbrug, er den økologiske holdning, at det er sikrest at undlade dem – også i små mængder.

Det betyder, at risikoen for at du indtager sundhedsskadelige kemikalier er mindre, når du spiser økologisk, ligesom du har større sikkerhed for ikke at blive påvirket af stoffer, som man endnu ikke har undersøgt virkningen af.

Det er dog vigtigt at lægge mærke til, at økologi bygger på princippet om at producere på den mest hensigtsmæssige og miljømæssigt forsvarlige måde. Den økologiske produktionsform er ikke i sig selv en garanti for bedre hygiejne eller mod allergiske reaktioner. Derfor gælder også for økologiske fødevarer de samme forholdsregler som for alle andre fødevarer.

Økologien er en garanti for, at alle led i kæden har gjort sig umage for at skabe den bedst mulige råvare.